Regulamin strony

WARUNKI UCZESTNICTWA :

1. Otrzymanie przez Organizatora zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy PTL Media Sp. z o.o. a Zgłaszającym udział w konferencji.

2. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest kompletne wypełnienie i przesłanie Organizatorowi – PTL Media Sp. z o.o., niniejszego zgłoszenia uczestnictwa oraz otrzymanie potwierdzenia wpisania na listę uczestników.

3. Organizator ma prawo odmówić, bez podawania przyczyny, wpisania zgłoszonych osób na listę uczestników konferencji.

4. Potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji jest generowane automatycznie. Zgłaszający otrzyma je na podany w zgłoszeniu adres e-mail w dniu dostarczenia organizatorowi zgłoszenia. 

5.1. Udział w konferencji jest bezpłatny:

– w przypadku zgłoszenia się do dnia określonego przez Organizatora - w przypadku konferencji Flotowe Trendy 2020  ostatnim dniem przyjmowania bezpłatnych zgłoszeń jest 16 marca 2020 r. - po tym terminie udział w konferencji  może zostać zmieniony na odpłatny w wysokości 199 zł (netto) za uczestnika konferencji.

– dla osób uczestniczących w procesach decyzyjnych, zakupowych, zarządczych oraz sprzedażowych w obszarze flot samochodowych, z następującym ograniczeniem: – w przypadku przedstawicieli firm będących dostawcami produktów/usług flotowych, z bezpłatnego udziału mogą skorzystać maksymalnie 2 osoby z danej firmy, udział trzeciej i kolejnych osób jest płatny w cenie 199 zł (netto) od osoby; (jeśli zgłoszenie przekroczy limit bezpłatnych wejściówek, przed przyjęciem zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia chęci skorzystania z udziału płatnego). Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 615 89 3022 615 89 30 lub: szkolenia@euroflota.pl ;

5.2. Bezkosztowa rezygnacja z udziału w konferencji jest możliwa poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z udziału, przesłanej e-mailem na adres rezygnacja@euroflota.pl, nie później niż na 14 dni przed terminem konferencji, w której uczestnik nie może wziąć udziału. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż określony powyżej lub w przypadku nieprzesłania rezygnacji i nieobecności na konferencji, osoba zgłaszająca udział w konferencji zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Organizatora opłaty manipulacyjnej w kwocie 99 zł (netto) oraz zgadza się na wystawienie w tym celu przez Organizatora faktury VAT obciążającej podmiot lub osobę, których dane zostały podane w formularzu zgłoszenia uczestnictwa. Jeżeli zgłoszenie uczestnictwa obejmowało kilka osób, opłata manipulacyjna zostanie naliczona za każdą ze zgłoszonych, a nieobecnych osób.

5.3. Opłata manipulacyjna nie zostanie pobrana w przypadku zgłoszenia do Organizatora nowego uczestnika, zastępującego osobę, która nie może wziąć udziału w konferencji.

5.4. Postanowienia pkt. 5.2 i 5.3 mają zastosowanie zarówno w przypadku uczestnictwa zgłoszonego jako płatne, jak i jako bezpłatne.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji z przyczyn niezależnych oraz dokonywania ewentualnych zmian w zakresie tematyki wykładów jak i miejsca organizacji. W przypadku odwołania konferencji Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

7. Przed wydarzeniem, w trakcie jego trwania oraz po zakończeniu, obowiązuje całkowity zakaz dystrybucji jakichkolwiek form reklamowych przez uczestników szkolenia (w szczególności ulotek reklamowych). Nie wolno też oferować zniżek dla uczestników na inne wydarzenia oraz prowadzić innych działań, mających na celu dystrybucję jakichkolwiek ofert na terenie, jak i w obrębie obiektu, bez pisemnej zgody Organizatora. Nie zastosowanie się do powyższego będzie miało konsekwencje prawne.

8. Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest PTL Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Patriotów 309, 04-767 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany/aktualizacji, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w zakładce Ochrona danych osobowych na www.euroflota.pl Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas zgodnie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu określonym w jej treści. Ponadto, przysługuje nam prawo przetwarzaniaTwoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w zakładce Ochrona danych osobowych na www.euroflota.pl, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem pod adresem: odo@euroflota.pl