Mieczysław Woźniak

Absolwent wydziałów Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (dawniej SGPiS) oraz Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada bardzo bogate doświadczenie w branży finansowej, z którą jest związany od 1990 roku. Pracował między innymi w biurze przedstawicielskim Citibank, w Citibank Poland S.A. oraz w banku inwestycyjnym Barclays de Zoette Wedd Limited.

Z branżą leasingową związany jest od ponad 20 lat. Był członkiem zarządu i prezesem spółek Handlowy-Leasing S.A (1995-2001) i BPH Leasing S.A. (2001-2008), a także wiceprezesem zarządu Pekao Leasing S.A. (2009). W latach 2011-2017r. pełnił funkcję prezesa zarządu mLeasing Sp. z o.o. (dawniej BRE Leasing Sp. z o.o.). Od 2015 jest członkiem zarządu Leaseurope. Pełni również funkcję wiceprzewodniczącego Związku Polskiego Leasingu.