Michał Mrozik

Michał jest doradcą podatkowym, aplikantem radcowskim i menadżerem w Departamencie Podatkowym KPMG. Michał posiada 7-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatków międzynarodowych, w tym w zakresie reprezentacji klientów w postępowaniach podatkowych oraz sądowo-administracyjnych. W ramach swojej praktyki Michał brał udział w planowaniu, przeprowadzaniu i nadzorowaniu od strony prawnej i podatkowej kompleksowych procesów reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorców z różnych branż przemysłu i usług. Michał doradza klientom również w zagadnieniach z zakresu prawa spółek i prawa handlowego. Jest autorem artykułów z zakresu prawa podatkowego oraz prawa karnego skarbowego.