Jarosław Nożewski

Jarosław jest doradcą podatkowym i menadżerem w Departamencie Podatkowym KPMG. Jarosław specjalizuje się w doradztwie podatkowym przede wszystkim z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, ale wspiera także swoich klientów w kwestiach związanych z podatkiem PIT, czy też podatkiem VAT. Jego doświadczenie obejmuje udział w projektach z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego oraz doradztwa transakcyjnego M&A, gdzie kierował pracami wielu zespołów w ramach badania due diligence. Uczestniczył także w projektach restrukturyzacyjnych, w szczególności analizach konsekwencji podatkowych wynikających ze zmian i reorganizacji w modelu biznesowym.

Doradza podmiotom zarówno polskim jak i zagranicznym – w szczególności w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw sektora energetycznego, telekomunikacyjnego, czy też szeroko rozumianej dystrybucji dóbr konsumpcyjnych.