Jan Fazlagić

Zajmuje się zarządzaniem wiedzą i kapitałem intelektualnym. Obecnie realizuje projekt mający na celu popularyzację koncepcji walut lokalnych w Europie Środkowo-Wschodniej, finansowany bezpośrednio przez Komisję Europejską, pn. ?DigiPay4Growth?. Autor dziesięciu książek i ponad 250 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Stworzył pierwszy w Polsce raport o kapitale intelektualnym uczelni (2004). Wykładał w Sam Houston State University w USA oraz Karel de Grote-Hogeschool w Belgii, a także w programach MBA Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej.