inż. Ryszard Windyga

Z branżą motoryzacyjną związany od początku swojej aktywności zawodowej, czyli już ponad 30 lat. Aktywny uczestnik rynku motoryzacyjnego w sektorze zarządzania flotami samochodowymi. Członek-założyciel Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych, gdzie piastował m.in. funkcję v-ce prezesa oraz aktywnie uczestniczył np.: w pracach kapituły Profesjonalnego Testu Flotowego. Obecnie prowadzi własną działalność pod szyldem WINPROJECT wspierając przede wszystkim AutoGT oraz GT Rent (Fleet Management & Car Rental). Dodatkowo prowadzi wykłady z zakresu podstaw zarządzania flotą samochodową oraz wykorzystania nowych technologii na studiach podyplomowych ?Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością? uruchomionych w 2017 roku na Politechnice Warszawskiej (wspólny projekt PZWLP i SKFS).