Maciej Mazur

Praktyk gospodarczy z długoletnim doświadczeniem w sektorze energetycznym. Od 2012 roku związany z branżą paliw alternatywnych, w szczególności z sektorem energii elektrycznej (elektromobilność) oraz gazem ziemnym (gazomobilność). Pracował m.in. przy realizacji największych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w Polsce (w tym m.in. budowa terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego) oraz doradzał doradzał firmom z branży paliwowej, finansowej i FMCG. Jest praktykiem w zakresie realizacji strategii komunikacyjnych przedsiębiorstw, posiada bogate doświadczenie w obszarze relacji z mediami i spraw publicznych. Współpracował również z Polsko ? Brytyjską Izbą Handlową realizując projekty o charakterze międzynarodowym. Absolwent Stosunków Międzynarodowych w specjalności Międzynarodowa Polityka Handlowa na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada dyplom MBA. W trakcie realizacji przewodu doktorskiego z dziedziny ekonomii. Autor licznych publikacji z zakresu energetyki oraz komunikacji społecznej. Prelegent wielu branżowych debat i konferencji.