Jakub Faryś

Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Całe życie zawodowe związany z branżą motoryzacyjną. Karierę rozpoczął w firmie Renault, następnie pełnił funkcję dyrektora sprzedaży i marketingu u wyłącznego importera samochodów marki SAAB. Kontynuacją jego pracy w motoryzacji było zarządzanie działem marketingu w Scania Polska S.A.
W 2002 roku objął stanowisko dyrektora Stowarzyszenia Oficjalnych Importerów Samochodów, organizacji sektora NGO, która od tego czasu stała się największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą obecnie 57 firm: producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli i skuterów  oraz producentów nadwozi w Polsce. Od 2008 roku, już jako prezes organizacji przekształconej w Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego.
Jako szef PZPM uczestniczy w pracach rządu i komisji parlamentarnych przy opiniowaniu projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji. Reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej, w tym na forum Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Regularnie uczestniczy w spotkaniach europejskich organizacji branżowych: ACEA (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów), ACEM (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli) oraz CLCCR - (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Naczep i Przyczep), w których reprezentuje głos polskiej branży motoryzacyjnej. W 2019 roku objął prestiżową funkcję Przewodniczącego Liaison Committee w ACEA, która skupia prezesów organizacji motoryzacyjnych z 30 krajów europejskich (członkowie stowarzyszeni) i funkcjonuje w strukturze ACEA obok członków zwyczajnych, którymi są wszystkie europejskie koncerny motoryzacyjne. Pracami LC będzie kierował jako Prezes PZPM z biura w Warszawie. 
 Jakub Faryś jest autorem wielu publikacji w prasie ekonomicznej i motoryzacyjnej; komentatorem problemów branży i jej otoczenia.